Plas Tan y Bwlch

Public Courses, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

“Outside the Box” Transforming Your Art

Book Now

Print

Course Number: L0801

Date: 2 August to 7 August 2020

Price: £585-£635

Course Leader/s:

Howard Coles

Description:

Ateb parod ar gyfer y rhai nad ydyn nhw'n gwybod ble i ddechrau neu lle mae eu hymdrechion wedi methu â chreu argraff. Mae arddangosiadau, technegau, cyfansoddiadau a llu o syniadau yn ffyrdd o alluogi gwreiddioldeb. Mae'n darparu cyfarwyddyd i helpu i symud i gyfeiriad llacach, llai confensiynol, mwy ysgogol ac yn y pen draw ceir profiad sy'n rhoi boddhad. Sylwch fod hwn yn gwrs poblogaidd, fe'ch cynghorir i archebu'n gynnar. Niferoedd cyfyngedig.